Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

przegrany

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

February 02 2020

przegrany
5554 5af5 500
Reposted fromipo ipo viajustafragmentofyou justafragmentofyou
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana

January 31 2020

przegrany
Reposted byregcordpareidolievoukkovisualmikelithiumowaazile1

January 30 2020

przegrany
przegrany
Reposted byregcordcharlotte99IMSlilikoisomewhereonlyweknowgreywolfgaborwszystkodupajustafragmentofyoup125

January 28 2020

przegrany
Reposted byregcordmoutainwolfgreenka2000dancingwithaghostmarciixpiehusThe1995charlotte99szarakoszulasomewhereonlyweknowmodalna2owieczka
przegrany
Reposted byaodourbeauty827solaceintheskylongfishOhmyblahsomewhereonlyweknowsirthomasbolton

January 27 2020

przegrany
Reposted byregcordusagiaddictmushumothsdevourerwhovillecarmenlunawhitexjanuschytruszupamarzenubzaRozensomewhereonlyweknowBabsongreywolf

January 24 2020

przegrany

January 23 2020

przegrany
Reposted bypowidlovisualmike

January 16 2020

przegrany
Reposted fromshakeme shakeme
przegrany
przegrany

January 15 2020

przegrany
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II viapati2k6 pati2k6
przegrany
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viaaliss aliss
przegrany
5060 e061 500
Reposted fromolbaria olbaria viaaliss aliss
przegrany
6894 4f8c 500
Reposted fromRowena Rowena viaaliss aliss
przegrany
3313 671e 500
Reposted fromsavatage savatage viaaliss aliss
przegrany
Reposted byalissfreskapati2k6pati2k6BabyPandaHugger

January 13 2020

przegrany
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...