Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

przegrany
4982 a178 500
Reposted bym4r1ovisualmikelithiumowa

February 16 2020

przegrany
przegrany
Foggy Cape Flattery pt. II
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaseleneskin seleneskin

February 13 2020

przegrany
4161 9160 500
Reposted bypykaczkablotindm4r1ohashpinulowaYXcvxgiffersuicideisselfexpressionteiseielentariegrovlythehedgehogsdilemma

February 12 2020

przegrany
przegrany
Reposted fromshakeme shakeme viahonigwurm honigwurm

February 07 2020

przegrany
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
przegrany
Reposted byRudeGirlsunako

February 04 2020

przegrany
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viaowieczka owieczka

February 03 2020

przegrany

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

February 02 2020

przegrany
5554 5af5 500
Reposted fromipo ipo viajustafragmentofyou justafragmentofyou

January 31 2020

przegrany
Reposted byregcordpareidolievoukkovisualmikelithiumowa

January 30 2020

przegrany
przegrany
Reposted byregcordcharlotte99IMSlilikoisomewhereonlyweknowgreywolfgaborwszystkodupajustafragmentofyoup125

January 28 2020

przegrany
Reposted byregcordmoutainwolfgreenka2000dancingwithaghostmarciixpiehusThe1995charlotte99szarakoszulasomewhereonlyweknowmodalna2owieczka
przegrany
Reposted byaodourbeauty827solaceintheskylongfishOhmyblahsomewhereonlyweknow

January 27 2020

przegrany
Reposted byregcordusagiaddictmushumothsdevourerwhovillecarmenlunawhitexjanuschytruszupamarzenubzaRozensomewhereonlyweknowBabsongreywolf

January 24 2020

przegrany

January 23 2020

przegrany
Reposted bypowidlovisualmike

January 16 2020

przegrany
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl